Piątek, 12 sierpnia 202212/08/2022

‼️Uwaga Alert RCB‼️

W powiatach: warszawski zachodni, legionowski i nowodworski – Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki.

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S. A. w związku z awarią układu przesyłowego:

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, w związku z awarią układu przesyłowego, którym ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni „Czajka”, nastąpiła konieczność zrzutu ścieków nieoczyszczonych do Wisły.

Zgodnie z przepisami, Spółka powiadomiła o powyższej awarii służby miejskie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz pozostałe instytucje, do których na podstawie przepisów należy zgłaszać tego rodzaju wydarzenia.

W trybie natychmiastowym zwołano sztab kryzysowy Spółki, który we współpracy z właścicielem podejmuje działania w celu jak najszybszego przywrócenia funkcji obiektu. Prace są prowadzone we współpracy z projektantem układu przesyłowego i ekspertami z Politechniki Warszawskiej. Proces naprawczy jest objęty najwyższym priorytetem działania. Spółka podejmuje intensywne działania dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań pod względem bezpieczeństwa, technicznym oraz aspektów środowiskowych.

O kolejnych postępach prowadzonych prac naprawczych będziemy Państwa informowali.

Jednocześnie podkreślamy, że powyższa sytuacja nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Warszawy – ujęcia wody dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane powyżej miejsca zrzutu ścieków do rzeki.

(fot. RCB, pixabay.com)

Komentarze wyłączone