Ostrzeżenie pogodowe w związku z burzami

Zostało wydane ostrzeżenie 1 stopnia w związku z prognozowanymi burzami dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego oraz ostrzeżenie 2 stopnia w związku z prognozowanymi burzami dla województwa …