Poniedziałek, 27 czerwca 202227/06/2022

Pożar lasu wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Brak Zagrożenia [wideo]

Wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, w pobliżu wsi Wołodymiriwka i Żowtnewe w leśnictwie kotowskim na Ukrainie, doszło do pożaru 20 ha lasów. Jak podaje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wyniki prowadzonych pomiarów nie wykazują odchylenia od normy, co wskazuje na brak zagrożenia.

Wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski również nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne.

[Aktualizacja z 8 kwietnia 2020] W dniu 7 kwietnia 2020 r., na skutek zmiany kierunku wiatru, doszło do rozszerzenia strefy objętej pożarem. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wysłała na miejsce dodatkowe siły i środki celem opanowania sytuacji.

Dane monitoringowe przekazane przez stronę ukraińską nie odbiegają od wartości obserwowanych w sytuacji normalnej, również wartości mocy dawki promieniowania jonizującego zarejestrowane przez stacje wczesnego ostrzegania nie przekraczają wartości normalnych. Na tej podstawie stwierdza się brak zagrożenia.

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki pozostaje wciąż w stałym kontakcie z dozorem jądrowym Ukrainy.

Monitoring radiacyjny w Polsce

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju m.in. poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma przez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Ponadto Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskim dozorem jądrowym.

Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej PAA.

(fot. ua.krymr.com)

Komentarze wyłączone