Wtorek, 11 maja 202111/05/2021

Od kilku dni trwa walka z pożarem wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W akcji ponad 300 osób [wideo, zdjęcia]

Od kilku dni trwa akcja gaśnicza w rejonie dawnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Z ogniem walczy kilkaset osób, wykorzystywane są także samoloty. Niestety ogień strawił domy znajdujące się w strefie wykluczenia.

312 osób było zaangażowanych do tej pory w gaszenie pożarów w rejonie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

A akcji gaśniczej udział biorą 3 samoloty i 3 śmigłowce, które 10 kwietnia dokonały 96 zrzutów – 240 ton wody (samoloty AN-32 wykonały 8 zrzutów – 64 ton wody, a śmigłowce MI-8 wykonały 88 zrzutów – 176 ton wody).

Normy promieniowania w Kijowie i obwodzie kijowskim mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają naturalnych wartości (Kijów – 0,013 mR / h, obwód kijowski – w granicach 0,011 mR / h z dopuszczalnym tłem 0,05 mR / h).

Dane monitoringowe przekazane przez stronę ukraińską nie odbiegają od wartości obserwowanych w sytuacji normalnej, również wartości mocy dawki promieniowania jonizującego zarejestrowane przez stacje wczesnego ostrzegania nie przekraczają wartości normalnych. Na tej podstawie stwierdza się brak zagrożenia.

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki pozostaje wciąż w stałym kontakcie z dozorem jądrowym Ukrainy.

Monitoring radiacyjny w Polsce

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju m.in. poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma przez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Ponadto Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskim dozorem jądrowym.

Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej PAA.

(fot. www.dsns.gov.ua/)

Komentarze wyłączone