Czwartek, 20 czerwca 202420/06/2024

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu i Nowej Rudzie

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 15.02.2019 r.


GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 14.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacji pomiarowej w Lubaniu i Nowej Rudzie (powiat kłodzki).

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 15.02.2019 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).


Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 
1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, 
2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej. 
3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone