Środa, 23 czerwca 202123/06/2021

Smogowi liderzy. Sprawdź, czy jest wśród nich, twoje miasto

Polski Alarm Smogowy podsumował wyniki pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ostatni rok. Niechlubnym liderem pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu jest Nowy Targ w woj. małopolskim (1800 % normy). W Pszczynie na Śląsku wystąpiło najwięcej dni, kiedy stężenia pyłu PM10 przekroczyły normy – mieszkańcy tej miejscowości oddychali zanieczyszczonym powietrzem aż przez jedną trzecią roku.

Jak wynika z raportu, w Polsce najbardziej zanieczyszczone są miasta małe i średniej wielkości.

W minionym roku niechlubnym rekordzistą była Pszczyna, w której liczba dni smogowych była prawie czterokrotnie większa od dopuszczalnej.

W naszym kraju występują również najwyższe stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu spośród wszystkich państw unijnych. Rekordowy Nowy Targ przekracza dopuszczalną normę tej rakotwórczej substancji aż o 1800%! Na drugim i trzecim miejscu znajdują się Sucha Beskidzka oraz śląski Rybnik ze stężeniem 13-krotnie przekraczającym dopuszczalną normę. W Żywcu znajdującym się na 14 pozycji wartości BaP stanowią 800% normy.

Polski Alarm Smogowy przeliczył stężenia wdychanego benzo(a)pirenu na ekwiwalent palonych papierosów. I tak mieszkańcy Nowego Targu „wypalają” w ten sposób aż 22 „papierosy” dziennie! Mieszkańcy Zakopanego i odwiedzający miasto turyści – 10 „papierosów” na dobę.

Dramatyczna sytuacja w małych i średnich miejscowościach wynika ze spalania węgla i drewna w „kopciuchach”, które są podstawowym źródłem ciepła w ponad czterech milionach polskich domów. To właśnie emisja z ogrzewania gospodarstw domowych odpowiada za około połowę emitowanych w Polsce pyłów PM10 i aż 84% rakotwórczego benzo[a]pirenu.

– Jakość powietrza w naszym kraju podczas sezonu grzewczego jest wciąż dramatyczna – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety, taka sytuacja jest powszechna nie tylko w dziesiątkach polskich miast i miasteczek, w których mierzona jest jakość powietrza, ale również w tysiącach tych, gdzie nie ma stacji pomiarowej. Nasz ranking nie służy temu by piętnować „rekordzistów” ponieważ jesteśmy przekonani, że podobnych miejscowości jest w Polsce tysiące, z tą tylko różnicą, że nikt nie mierzy tam jakości powietrza. – dodaje Guła.

Miasta o najwyższym średniorocznym stężeniu rakotwórczego benzo[a]pirenu w 2018 r.  (wartość w ng/m3), norma: 1 ng/m3

1. Nowy Targ 18 (22 papierosy/dzień)

2. Sucha Beskidzka 13 (16 papierosów/dzień)

3. Rybnik 13 (16 papierosów/dzień)

4. Nowa Ruda 11 (13 papierosów/dzień)

5. Nowy Sącz 10 (12 papierosów/dzień)

6. Tuchów 10 (12 papierosów/dzień

7. Wschowa 10 (12 papierosów/dzień)

8. Zdzieszowice 10 (12 papierosy/dzień)

9. Godów 9 (11 papierosów/dzień)

10. Pszczyna 9 (11 papierosów/dzień)

11. Sulęcin 9 (11 papierosów/dzień)

12. Zakopane 8 (10 papierosów/dzień)

13. Oświęcim 8 (10 papierosów/dzień)

14. Żywiec 8 (10 papierosów/dzień)


Miasta o najwyższym średniorocznym stężeniu pyłów PM10 w 2018 r.  (wartość w ug/m3), norma: 40 ug/m3

1. Pszczyna  – 55

2. Rybnik  – 51

3. Myszków – 49

4,. Wodzisław Śląski – 48

5. Nowy Targ – 47

6. Żywiec – 47

7. Godów – 46

8. Zabrze – 45

9. Żory – 45

10. Oświęcim – 44

11. Sucha Beskidzka – 44

12. Lubań – 44

13. Katowice – 43,5 (średnia ze stacji)

14. Nowa Ruda – 43

15. Kraków – 42,3 (średnia ze stacji)


Miasta o najwyższej liczbie dni z powietrzem przekraczającym dopuszczalną normę średniorocznym stężeniu pyłów PM10 w 2018 r.

Dopuszczalna liczba dni – 35

1. Pszczyna – 125

2. Rybnik – 110

3. Wodzisław Śląski – 110

4. Nowa Ruda – 107

5. Nowy Targ – 106

6. Myszków – 105

7. Zabrze – 103

8. Sucha Beskidzka – 101

9. Kraków – 96 (średnia ze stacji)

10. Żory – 94

11. Godów – 94

12. Katowice – 93 (średnia ze stacji)

13. Gliwice – 92

14. Lubań – 92

15. Oświęcim – 91

*Informacje o jakości powietrza w polskich miastach odnoszą się tylko do tych miejscowości, w których znajdują się stacje pomiarowe GIOŚ.

(fot. PAS)

Komentarze wyłączone