Czwartek, 18 lipca 202418/07/2024

58 nowych strażaków zasili jednostki powiatu mieleckiego [zdjęcia]

Pięćdziesięciu ośmiu nowych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej zasiliło jednostki powiatu mieleckiego. 24 listopada ukończyli szkolenie podstawowe, które pozwala im realizować zadania strażaków ochotników.

W szkoleniu brało udział 58 strażaków ochotników, w tym siedem druhen, którzy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Był to drugi w tym roku kurs doskonalący strażaków OSP, którego zadaniem była nauka nowych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego pożarnictwa dla nowo przyjętych druhów w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przygotowanie ich do bezpiecznego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Oprócz zajęć prowadzonych w jednostkach JRG 1 oraz JRG 2, strażacy musieli udać się do Komendy Powiatowej PSP w Nisku celem odbycia testu w komorze dymowej. Przejście testu jest jednym z kryteriów dopuszczających słuchacza do egzaminu końcowego. Natomiast sam test polega na przejściu toru przeszkód w warunkach zadymienia przez strażaka wyposażonego w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Przed przystąpieniem do przejścia toru przeszkód strażak musiał zaliczyć próbę wydolnościową. Szkolenie podstawowe jest przepustką do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności na kolejnych szkoleniach organizowanych dla strażaków ochotników.

Zwieńczeniem ponad 2 miesięcy nauki był sprawdzian wiadomości teoretycznych oraz praktycznych, do którego dopuszczono 58 druhów. Podczas egzaminu strażacy ochotnicy musieli zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności, które oceniała komisja powołana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do egzaminu, zdali go i otrzymali zaświadczenia. Dzięki strażakom, którzy ukończyli to niezwykle trudne i długie szkolenie, powiat mielecki może poszczycić się kolejnymi wyszkolonymi ratownikami.

(fot. Krzysztof Radoń/Korso.pl)

Komentarze wyłączone