Piątek, 27 maja 202227/05/2022

Zakaz wstępu do lasów. Decyzję wydało Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska poinformowało w piątek po południu, że wprowadza tymczasowy zakaz wstępu do lasów i Parków Narodowych. Powodem jest rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska.

Decyzja ta jest spowodowana tym, że niestety mimo wielu próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. 

Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu.

Zakaz obowiązuje do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

(fot. Policja, źródło Ministerstwo Środowiska)

Komentarze wyłączone