Piątek, 27 maja 202227/05/2022

Polska wysyła na Białoruś środki dezynfekcyjne. Konwój wyruszył z Warszawy [zdjęcia]

Konwój wiozący środki dezynfekcyjne (ok. 50 tys. litrów) i antyseptyczne (ok. 30 tys. litrów), w sumie ponad 75 tys. litrów płynów, a także maseczki chirurgiczne (100 tys. sztuk) oraz tysiąc opakowań leku Arechin wyruszył, w czwartek 23 kwietnia 2020 roku, z siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 8 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy do Mińska w Republice Białorusi.

Transport zapewnia Państwowa Straż Pożarna. W składzie konwoju znajduje się sześć samochodów (w tym pięć ciężarowych kwatermistrzowskich i jeden operacyjny) oraz 12 strażaków PSP z garnizonów mazowieckiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego.

Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji Solidarności. Odbiorcą darów jest wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi Republikańskie Centrum Reagowania Medycznego w Mińsku.

„Epidemie nie znają granic, dlatego szczególnego znaczenia w tym trudnym czasie nabiera sąsiedzka solidarność” – powiedział wiceminister MSZ Marcin Przydacz podczas przekazania wschodniemu sąsiadowi pomocy humanitarnej.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaznaczył, że znaczna część darów i pomocy, w uzgodnieniu ze stroną białoruską, trafi do szpitala w Woronowie i dwóch szpitali w Obwodzie Grodzieńskim – regionie, w którym zamieszkuje największa na Białorusi mniejszość polska. – „Wesprzemy naszych rodaków za wschodnią granicą ponad 7 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych i 25 tys. maseczek medycznych” – powiedział Michał Dworczyk.

Udzielając wsparcia Republice Białorusi w walce z pandemią COVID-19, Polska daje wyraz sąsiedzkiej solidarności i realizuje w ten sposób zobowiązania wynikające z „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” podpisanego w 1992 roku.

(fot. Państwowa Straż Pożarna, źródło Państwowa Straż Pożarna)

Komentarze wyłączone