Sobota, 24 września 202224/09/2022

Tlenek etylenu w sezamkach. GIS wydał ostrzeżenie

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu jednej partii sezamków ze względu na wykrycie tlenku etylenu, który jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest zakazane.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Sesam snaps, 108 g (4 x 27 g)

Numer partii: 09.2021.3

Data minimalnej trwałości: 30/09/2021

Dystrybutor: Kubizz B.V.

Dystrybutor w Polsce: Action Poland sp. z o.o.

Action Poland Sp. z o.o. wycofał produkt z obrotu i kontynuuje prowadzone przez Kubizz B.V. wycofanie produktu od konsumentów. Dystrybutor w Polsce poinformował odbiorców o wykrytym zagrożeniu i możliwości zwrotu kwestionowanej partii produktu, szczegóły na stronie internetowej https://www.action.com/pl-pl/biuroobsugi-klienta/wane-informacje-o-produkcie/sezamki/

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez firmę w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie.

(fot. GIS)

Komentarze wyłączone