Niedziela, 24 września 202324/09/2023

Wysoki stan wody w rzekach na Mazowszu. Strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy (foto)

Utrzymuje się wysoki poziom wody w rzekach na terenie województwa mazowieckiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne o możliwym wezbraniu wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Narew i Bug oraz na Wiśle na terenie powiatu płockiego.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na terenie powiatu płockiego, gdzie od 9 lutego poziom wody w Wiśle przekracza stan alarmu przeciwpowodziowego. W środę 24 lutego lodołamacze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, krusząc zator lodowy od strony Włocławka, dotarły do Płocka. W związku z wystąpieniem fali wezbraniowej na rzekach strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy oraz logistyczny taki jak łodzie, pompy wysokiej wydajności, agregaty prądotwórcze i zapory przeciwpowodziowe. Ponadto strażacy monitorują poziom wody w rzekach oraz stan wałów przeciwpowodziowych na terenie woj. mazowieckiego.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie oraz komendy powiatowe i miejskie PSP woj. mazowieckiego są w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego, analizują raporty meteorologiczne oraz współpracują z ekspertami z instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które prowadzi akcję lodołamania na Wiśle między Włocławkiem a Płockiem.

(fot. KW PSP Warszawa)

ZOBACZ TAKŻE

Komentarze wyłączone