Sobota, 24 lutego 202424/02/2024

Setki zarzutów za oszustwa w zakładzie pogrzebowym w Słubicach

Właściciel oraz kierownik jednego z zakładów pogrzebowych w Słubicach w woj. lubuskim usłyszeli setki zarzutów w sprawie pobierania nieuzasadnionych opłat za organizację pogrzebów i nieprawidłowości związanych z przechowywaniem zwłok. Na poczet zapłacenia kar i nawiązki dla pokrzywdzonych zabezpieczono milion złotych.

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano licznych świadków, zebrano i szczegółowo przeanalizowano dokumentację związaną z organizacją przez zakład pogrzebów i wypłatą świadczeń pogrzebowych z ZUS z lat 2016 -2021.

Po wnikliwej i skrupulatnej pracy policjantów zatrzymany został właściciel zakładu oraz osoba zatrudniona tam na stanowisku kierownika. Właścicielowi zakładu przedstawiono łącznie 324 zarzuty popełniania  przestępstwa oszustwa, polegających na pobieraniu od rodzin osób zmarłych nienależnych opłat, oraz 36 zarzutów dotyczących przechowywania zwłok w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych.

Na poczet przyszłych kar, w szczególności grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych,  przedsiębiorcy zabezpieczono gotówkę w kwocie miliona złotych. Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła ponadto z wnioskiem o zastosowanie  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże Sąd Rejonowy w Słubicach wniosku tego nie uwzględnił. 

Kierownikowi zakładu przedstawiono łącznie 182 zarzuty oszustw. Prokurator Rejonowy w Słubicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nadal gromadzone i analizowane są dokumenty związane z prowadzoną przez zakład pogrzebowy  działalnością. Za powyższe przestępstwa obu podejrzanym grozi kara   pozbawienia wolności do lat 12.   

(fot. Policja Lubuska, źródło Policja Lubuska)

Komentarze wyłączone