Sobota, 24 lutego 202424/02/2024

Osiem osób odpowie za legalizowanie pobytu cudzoziemcom na terenie Polski wbrew przepisom ZDJĘCIA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy z różnych krajów na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę w zakresie pracy i ich miejsca zamieszkania, mogli uzyskać karty pobytu na terenie RP. Taka usługa kosztowała od 2 do 8 tys. zł. W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie ośmiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w gangu.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się legalizowaniem na terytorium RP pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że za pomocą dokumentów poświadczających nieprawdę w zakresie pracy i zamieszkania cudzoziemców, wprowadzano w błąd wojewodę wyłudzając karty pobytu na terenie RP. Według funkcjonariuszy, nielegalny pobyt w naszym kraju mogło uzyskać w ten sposób wiele osób z różnych państw, m.in. z Indii, Nepalu, Bangladeszu, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Gruzji, Ghany, Maroka czy Uzbekistanu. Śledczy szacują, że członkowie grupy działali w latach 2017 – 2018, żądając od poszczególnych osób od 2 tys. zł do 8 tys. zł.

Funkcjonariusze CBŚP i SG przeprowadzili działania w Warszawie i kilku okolicznych miejscowościach, zatrzymując 8 osób, w tym 49-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli telefony, laptopy, pieczątki oraz dokumenty. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także pieniądze w różnej walucie o łącznej wartości ponad 128 tys. zł oraz samochód osobowy wart ok. 150 tys. zł.

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także m.in. ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium RP wbrew przepisom, fałszowania dokumentacji czy składania fałszywych zeznań. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 6 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(fot. źródło informacji CBŚP Olsztyn)