Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024

REGULAMIN KOMENTARZY

Regulamin dodawania komentarzy na stronie www.info112.pl

1. Regulamin określa zasady umieszczania komentarzy pod materiałami zamieszczonymi na stronie www.info112.pl

2. Przesłanie komentarza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Umieszczenie komentarza następuje przy użyciu specjalnego formularza umieszczonego pod treścią artykułu.

4. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć tego artykułu lub innego komentarza pod tym artykułem. Inne komentarze będą usuwane.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach:
– treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
– treści sprzecznych z prawem,
– treści uznanych powszechnie za naganne moralnie lub naruszające zasady Netykiety,
– treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
– propagujące środki odurzające, narkotyki, alkohol,
– propagujące przemoc,
– obraźliwe,
– przyczyniające się do łamania praw autorskich,
– zawierające wulgaryzmy,
– treści reklamowe,
– nieuzasadnione pomówienia i oskarżenia,
– zawierają treści obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem redakcji, czytelników oraz komentujących.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.

7. Redakcja portalu będzie również uprawniona do zablokowania IP użytkownika serwisu, którego komentarze będą w sposób rażący naruszały treść niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć lub moderować dowolne komentarze, albo zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.

10. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie użytkowników portalu.

11. Na wniosek właściwych organów Redakcja ma prawo udostępnić wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z pkt. 5.