Wtorek, 25 czerwca 202425/06/2024

Zagrożenie lawinowe 2 stopnia w Bieszczadach

Bardzo silny wiatr z kierunku południowo – zachodniego oraz dodatnie temperatury nawet w najwyższych partiach Bieszczadów pogorszyły warunki lawinowe.

Umiarkowane zagrożenie występuje na stromych stokach gdzie wiejący wiatr odłożył i uformował deski śnieżne o znacznej grubości. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie stromych stoków, zagłębień terenowych, jarów o różnych wystawach, ale w szczególności północnych i północno – wschodnich z depozytami nawianego i zgromadzonego śniegu.

Występująca na znacznym obszarze zróżnicowana grubość pokrywy, nara-
stająca wraz ze wzrostem wysokości i dochodząca do 130 cm jest częściowo stabilizowana przez wystającą roślinność. Pokrywa zbudowana jest z kilku warstw śniegu przewianego i zmetamorfizowanego o różnych twardościach, poprzedzielanych warstwami cienkich lodoszreni i jest na ogół stabilna. W pokrywie dwie słabsze warstwy śniegu przewianego z ostatnich opadów (CT12 ok 10 cm od góry, CT17 ok. 40 cm od góry).

Ze względu na dodatnie temperatury na znacznym obszarze śnieg mokry, przepadający, grzbiety wywiane do twardego zlodowaciałego podłoża. Na dzień jutrzejszy prognozowane przejaśnienia i silny wiatr, którego prędkość będzie słabła z końcem dnia. Wyrazistość przebiegu szlaków turystycznych uzależniona od aktualnej widzialności /tyczki kierunkowe lokalnie pod śniegiem/.

Informacja o szlakach zamkniętych znajduje się na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/.

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób:
Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach 1, oraz na stokach średnio stromych 1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

źródło: RSO

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone