Niedziela, 14 lipca 202414/07/2024

Kontrole pociągów w czasie ferii

Ferie zimowe to czas, w którym zwiększa się liczba podróżnych. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego będą w tym czasie prowadzić wzmożone kontrole pociągów. Działania UTK pomagają w tym, by podróż pociągiem była bezpieczna i komfortowa. W trakcie ferii skontrolowanych będzie dodatkowo ponad 80 pociągów.

W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim rozpoczęły się ferie zimowe. Inspektorzy UTK, w ramach dodatkowych kontroli, w pierwszy dzień ferii sprawdzili m.in. pociąg PKP Intercity. Skład został skontrolowany przed wyruszeniem w trasę z Krakowa do Olsztyna.

– Dodatkowe kontrole pociągów przeprowadzamy by podróżni mieli pewność, że dojadą bezpiecznie i komfortowo do celu. Zwracamy też szczególną uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, również przez edukację w ramach Kampanii Kolejowe ABC. W ramach akcji uczymy dzieci bezpiecznego zachowania w pociągach, na dworcach i w pobliżu torów – zaznaczył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Dzieci i młodzież to rocznie nawet około 40 mln pasażerów.

Wzmożone kontrole rozpoczęły się już w trakcie okresu świąteczno–noworocznego. W tym czasie inspektorzy UTK sprawdzili 59 pociągów. W prawie 2/3 składów nie stwierdzono uchybień. Szczególną uwagę poświęcono monitorowaniu organizacji przewozów podróżnych bawiących się na imprezie sylwestrowej w Zakopanem. Około 80% podróżnych przyjechało do Zakopanego korzystając z pociągów PKP Intercity. Najwięcej osób wyjeżdżało z Zakopanego w Nowy Rok między godz. 00:00 – 4:00. W tym czasie pociągami Przewozów Regionalnych wyjechało około 2400 pasażerów, a Kolei Małopolskich 1000 osób.

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo takie jak: zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, świadectwa sprawności technicznej, działanie monitoringu, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Chodzi o czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien w przedziałach, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informację megafonową i wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu – wewnętrzne i zewnętrzne. Zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu.

– Polacy chętnie wybierają kolej. Czekamy jeszcze na ostateczne dane za 2018 rok, ale wszystko wskazuje na to, że będzie on lepszy od rekordowego 2017 i liczba pasażerów kolei znacznie przekroczy 300 mln. Inspektorzy UTK prowadzący kontrole będą dbać o to, by każdy mógł bezpiecznie dojechać do miejsca wypoczynku – zapewniał Ignacy Góra, Prezes UTK.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu grozi do 5 tys. euro kary.

W 2018 roku inspektorzy UTK przeprowadzili prawie 400 kontroli pociągów pasażerskich. Od kilku lat poziom nieprawidłowości utrzymuje się na niskim poziomie. W 2018 roku Prezes UTK wydał 93 decyzje w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: złego stanu technicznego drzwi czołowych i bocznych, niesprawnych urządzeń wewnętrznej informacji pasażerskiej (urządzenia nagłaśniające, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej), braku właściwego nadzoru nad dokumentacją związaną z eksploatacją pojazdów (nieuzupełniona karta próby hamulca, nieuzupełniony wykaz pojazdów kolejowych), niesprawnych urządzeń grzewczych. Prezes UTK nałożył też 6 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów dotyczących kolejnictwa, w tym przestrzegania praw pasażerów.

Prawa pasażerów

Pasażerowie powinni być świadomi swoich praw. W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch – 25% ceny biletu, przy ponad dwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny biletu. Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do Prezesa UTK. W 2018 roku wpłynęły 1384 skargi (w 2017 roku było 1151 skarg). Dotyczyły one głównie niewłaściwej obsługi przez drużyny konduktorskie i pracowników kas biletowych, niekomfortowych warunków przejazdu (w tym m.in. problemów z ogrzewaniem i klimatyzacją), niesatysfakcjonującego sposobu rozpatrzenia skarg i reklamacji przez przewoźników kolejowych, konstrukcji rozkładu jazdy, opóźnień oraz odszkodowań związanych z doznanymi niedogodnościami podczas podróży.

Gdzie składać skargi

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres [email protected]. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15. .

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Szczegóły dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl .

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

(fot. nadesłane)

Komentarze wyłączone