Wtorek, 25 czerwca 202425/06/2024

W Poznaniu nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

WIOŚ Poznań informuje, że dnia 16.02.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godz.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno się utrzymywać w dniu dzisiejszym tj. 17.02.2019 r. PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:
1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń,
2) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej.

Osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone