Ostrzeżenie pogodowe w związku z burzami

Zostało wydane ostrzeżenie 1 stopnia w związku z prognozowanymi burzami dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego oraz ostrzeżenie 2 stopnia w związku z prognozowanymi burzami dla województwa …

Salmonella w przyprawie Prymat [zdjęcia]

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie Salmonella Typhimurium w produkcie „Gorczyca biała cała” 30 g marki Prymat Zagrożenie: Badanie produktu pn.: „Gorczyca biała cała”, 30 g, numer partii 1298133, …