Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024

Zakłócenia w transporcie kolejowym

Na terenie województwa śląskiego w dniu 18.03.2019 r. wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym, polegające na wprowadzeniu na części trasy za dwa pociągi zastępczej komunikacji autobusowej w relacjach Częstochowa Gnaszyn – Lubliniec – Częstochowa Gnaszyn.

Zakłócenia spowodowane są wprowadzonymi przez Zarządcę infrastruktury awaryjnymi pracami torowymi.

Zastępcza komunikacja autobusowa wprowadzona zostanie:
– za pociąg 94509 na odcinku Częstochowa Gnaszyn – Lubliniec
– za pociąg 94560 na odcinku Lubliniec – Częstochowa Gnaszyn 

Przewidywany czas występowania zakłóceń: 1 dzień.
Szczegółowe informacje nt. lokalizacji przystanków komunikacji zastępczej i kursowania pociągów dostępne są na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com i pod numerem telefonu KŚ – 32 428 88 88.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone