Środa, 29 marca 202329/03/2023

Poczta Polska: „Zawieszamy przyjmowanie wszystkich przesyłek zagranicznych”

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Poczta Polska wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Ograniczenie będzie obowiązywać od poniedziałku 16.03. br. do odwołania. Wprowadzone zostają także zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych.

Poczta wprowadza zmiany w godzinach otwarcia placówek – w dni robocze ulegają one skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę.

Praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00, zaś punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.  Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury. Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.

Płyny dezynfekcyjne i rękawiczki oraz dodatkowe środki dla pracowników zostały już zakupione, w weekend trwa ich dystrybucja, aby środki te najpóźniej w poniedziałek trafiły do wszystkich pracowników mających kontakt z klientami.

(fot. Poczta Polska)

Komentarze wyłączone