Piątek, 31 marca 202331/03/2023

Uciekł ze szpitala, bo nie chciał się poddać kwarantannie

Małopolscy policjanci poszukiwali pacjenta, który po badaniu oddalił się ze szpitala. Mężczyzna został odnaleziony w Austrii i tam odbywa kwarantannę.

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem, na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Chrzanowie. Do placówki medycznej zgłosił się Polak na stale pracujący w Austrii, który wrócił z zagranicy. Po wykonanym badaniu lekarz zalecił pacjentowi kwarantannę. Mężczyzna nie zgadzając się z tą decyzją samowolnie opuścił szpital.

Władze szpitala o zajściu powiadomi policję. Funkcjonariusze podjęli działania, mające na celu ustalenie miejsca pobytu mężczyzny. Nie było go jednak w żadnym z miejsc, z którym wiązałyby go jakieś więzi rodzinne czy towarzyskie. Wszystko wskazywało na to, że mógł on powrócić na teren Austrii. Niezwłocznie poinformowano służby austriackie o zaistniałej  sytuacji.

14 marca, chrzanowska Policja otrzymała informację zwrotną od policji austriackiej, że mężczyzna rzeczywiście znajduje się na ich terenie, a także, że zostały już wdrożone przez wobec niego odpowiednie środki (został przebadany i poddany kwarantannie domowej).

Jak mówią policjanci – „powyżej opisana interwencja jest przykładem braku odpowiedzialności mężczyzny, która mogła doprowadzić do narażenia innych ludzi”. 

Jednocześnie funkcjonariusze przypominają:

„Nieprzestrzeganie wskazań służby zdrowia jest naruszeniem artykułu 116 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem kto jest  podejrzanym o nosicielstwo i nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny do 5000 zł albo karze nagany”.

„Natomiast kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób  powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 165 kodeksu karnego), a kto wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku  (art. 161 § 2 kodeksu karnego)”.

(fot. KWP w Krakowie, źródło KWP w Krakowie)

Komentarze wyłączone