Czwartek, 09 grudnia 202109/12/2021

Grupa 14 cudzoziemców ukrywała się w lesie. „Wszyscy deklarowali chęć dotarcia do Niemiec”

W lesie na Dolnym Śląsku zatrzymano grupę kilkunastu cudzoziemców, którzy najprawdopodobniej nielegalnie przekroczyli granicę Polski. Żaden z zatrzymanych nie chciał złożyć wniosku o ochronę międzynarodową na terytorium Polski. „Wszyscy deklarowali chęć dotarcia do Niemiec” – przekazała policja.

Do zatrzymania doszło w środę 24 listopada. Policjanci ze Zgorzelca włączyli się w poszukiwania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Straż Ochrony Kolei za grupą cudzoziemców, którzy ukrywali się na terenach leśnych. Część z nich na widok funkcjonariuszy usiłowała uciec i schować się w zaroślach.

W rezultacie zatrzymano 14 cudzoziemców pochodzących z krajów Bliskiego Wchodu, którzy od kilku dni tułali się po lasach.

Zostali oni przewiezieni następnie do placówki Straży Granicznej i przebadani przez lekarza. Ich stan został określony jako dobry, nie wymagający hospitalizacji.

– Zatrzymani nie posiadali przy sobie dokumentów, na podstawie których można by było jednoznacznie stwierdzić ich tożsamość i obywatelstwo. 10 cudzoziemców oświadczyło, że są obywatelami Iraku, 4 kolejnych deklarowało irańskie obywatelstwo. Podczas rozmów z udziałem tłumacza funkcjonariuszom udało się ustalić, że najstarszy z nich ma 31 lat, natomiast najmłodszy 19. Wszyscy deklarowali chęć dotarcia do Niemiec – przekazał nadkom. Kamil Rynkiewicz z Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu.

Obecnie trwają dalsze czynności z udziałem tłumacza. Z uwagi na to, iż żaden z zatrzymanych cudzoziemców nie chciał złożyć wniosku o ochronę międzynarodową na terytorium Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowania administracyjne, na podstawie których zobowiązani zostaną do opuszczenia Polski. Ponadto potwierdzana jest obecnie prawdziwość danych personalnych zatrzymanych osób.

(fot. Policja Dolnośląska, źródło Policja Dolnośląska)