Czwartek, 01 czerwca 202301/06/2023

Twórca Wioski Żywej Archeologii w Warszawie oskarżony m.in. o wielokrotne obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Robertowi K., twórcy Wioski Żywej Archeologii w Warszawie. Mężczyznę oskarżono m.in. o wielokrotne obcowanie płciowe z osobą poniżej 15. roku życia.

– Oskarżonemu zarzuca się popełnienie czterech czynów, w których pokrzywdzonymi są trzy osoby. Pierwszy czyn dotyczy wielokrotnego obcowania płciowego z osobą poniżej 15 roku życia zakwalifikowany z art. 200§1 kk w zw. z art. 12 kk. Kolejny zarzut obejmuje przestępstwo popełnione na szkodę drugiej pokrzywdzonej. Robertowi K. zarzuca się doprowadzenie pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu jej bezradności tj. czyn z art. 198 kk – poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie.

Pozostałe dwa czyny zostały popełnione na szkodę trzeciej pokrzywdzonej i dotyczą dwukrotnego udzielenia jej środka odurzającego przez oskarżonego oraz naruszania nietykalności cielesnej małoletniej (art. 58 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 217§1 kk w zw. z art. 12 kk).

Robert K. przyznał się do popełnienia czynu z art. 200§1 kk. Był on w przeszłości karany z ustawy o rachunkowości.

Prokuratura Okręgowa Warszawa –Praga zajmie się wątkiem dotyczącym finansowania Roberta K. przez warszawskie urzędy i instytucje. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Razem dla Targówka i radna przewodnicząca podkomisji przy Radzie Dzielnicy.

(fot. Policja, źródło Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie)

Jeden komentarz

  1. Już wiadomo, na czym polega żywa archeologia.