Czwartek, 23 maja 202423/05/2024

Pożar w części niejądrowej Równieńskiej Elektrowni Jądrowej. Brak zagrożenia

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że w Równieńskiej Elektrowni Jądrowej w miejscowości Warasz na Ukrainie doszło do pożaru stacji transformatorowej bloku nr 3, w części niejądrowej elektrowni. PAA nie ma informacji o jakimkolwiek zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Informacja została potwierdzona przez operatora elektrowni oraz ukraińską Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Żadna informacja o zagrożeniu nie została przekazana przez systemy wymiany informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA).

Wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych również nie wskazują na jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne na terenie Polski.

Państwowa Agencja Atomistyki stale monitoruje sytuację radiacyjną kraju m.in. poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma poprzez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie internetowej PAA.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone