Czwartek, 20 czerwca 202420/06/2024

Kadm i ołów w kubkach z Czech. Nie należy ich używać do spożywania żywności [zdjęcia]

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Wycofanie produktu pn. „Hrnek sklenĕný 3 ks, 500ml ” ze względu na stwierdzenie migracji ołowiu i kadmu z obrzeża

Zagrożenie: W próbkach produktu, stwierdzono podwyższone poziomy migracji ołowiu i kadmu. Poziomy te są 95-krotnie oraz 65-krotnie wyższe niż przewiduje to norma dla migracji odpowiednio ołowiu i kadmu z obrzeża naczyń szklanych.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności.

Szczegóły dotyczące produktu: Opakowanie produktu zawiera trzy kubki szklane o objętości 500 ml z kalkomanią w kwiaty; w obszarze kodu kreskowego znajduje się oznaczenie: ITEM NO: 231 45 19 oraz poniżej kod: 8595249145190

Główny Inspektor Sanitarny prosi wszystkie osoby, które kupiły zestaw kubków przedstawiony na zdjęciach o przekazanie informacji o miejscu zakupu tych produktów do najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w formie elektronicznej na adres: [email protected] Informacje od konsumentów będą wykorzystane do ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie tego produktu do obrotu.

(fot. GIS)

Komentarze wyłączone