Czwartek, 01 czerwca 202301/06/2023

Wycofanie produktu pn. SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%

Główny Inspektorat Sanitarny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu produktu pn. SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%, numer partii E386. Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (3173 ± 920 µg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 6227 ± 1245 µg/kg.

Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny produkt o podanym numerze partii należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – SoRiso Olej z ryżu naturalny 100%, 500 ml

Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

Numer partii – E386

Data minimalnej trwałości – 18.03.2021

(fot. GIS)

Komentarze wyłączone